Home » Blog » Sklepy Internetowe » Dodawanie Sufiksu i Prefiksu do Ceny Produktu w Woocommerce

Dodawanie Sufiksu i Prefiksu do Ceny Produktu w Woocommerce

0
(0)

Czasami możesz chcieć dodać prefiks lub sufiks do cen produktów w swoim sklepie internetowych. Może to być coś w stylu “Cena Od …”, “Tylko …”, “… Netto”, i tym podobne.
Bardzo łatwo możesz to zrobić przy pomocy pliku functions.php. Wystarczy, że dodasz filtr WooCommerce (filtry zmieniają wartość istniejącej zmiennej)

Jak dodać prefiks i sufiks do ceny

Dodawanie przyrostka i przedrostka do ceny produktu w WooCommerce

/**
* @snippet Add prefix and suffix to product in Woocommerce
* @author Roman Rozenberger
* @compatible WooCommerce 3.3.5
*/
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'prefix_suffix_price', 100, 2 );
function prefix_suffix_price( $price, $product ){
$price = 'wpisz prefiks ' . $price . ' wpisz sufiks';
return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

Dodawanie przyrostka i przedrostka do cen produktów w jednej kategorii w WooCommerce

/**
* @snippet Add prefix and suffix to products in selected category in Woocommerce
* @author Roman Rozenberger
* @compatible WooCommerce 3.3.5
*/
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'prefix_suffix_price_cat', 100, 2 );
function prefix_suffix_price_cat( $price, $product ){
// zmien 'kategoria' na adres kategorii
if ( has_term( 'kategoria', 'product_cat' ) ) {
$price = 'wpisz prefiks ' . $price . ' wpisz sufiks';
}
return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Obserwuj Roman Rozenberger:

Certyfikowany specjalista Google Ads i Analytics

Od 2009 roku wiążę swoje życie zawodowe z marketingiem w wyszukiwarkach internetowych (SEM). Mam za sobą wiele sukcesów, które przekładają się na wyniki sprzedażowe firm. Odnosiłem też porażki, na których się wiele nauczyłem. Aktualnie konsultuję i zarządzam procesami SEM w firmach i agencjach marketingowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *