» » » Nowości w Google Data Studio

Nowości w Google Data Studio

Opublikowano w Data Studio, Google | 0

Nowy punkt widzenia

Możesz teraz zmienić kierunek osi X i Y na wykresach w Data Studio. Gdy tworzymy wykres obszaru, paska, kombi, rozproszenia lub wykresu szeregów czasowych. Funkcja znajduje się we właściwościach stylu w sekcji osi.

Odwracanie Osi w Google Data Studio
Odwracanie Osi w Google Data Studio.

Dostosowanie źródła danych za pomocą parametrów

Korzystając z konektorów społecznościowych, można teraz modyfikować parametry łączenia, źródła danych lub raportu. Dzięki temu raporty oparte na konektorach firm zewnętrznych są bardziej elastyczne i pozwalają na kreatywność dzięki wykorzystaniu źródeł danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie pomocy Google Data Studio

Dostosowanie parametrów żródła
Dostosowanie parametrów źródła danych Google Data Studio
Obserwuj Roman Rozenberger:

Certyfikowany specjalista Google AdWords i Analytics